Wat is Gestalttherapie

Gestalttherapie:
De psychotherapie van het contact

Gestalttherapie wordt ook wel de ‘psychotherapie van het contact’ genoemd. Contact is volgens de Gestalttheorie namelijk even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. We vormen een onlosmakelijk onderdeel van onze omgeving: van gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld. Wordt het contact daarmee verstoord, dan ervaren wij volgens de Gestaltbenadering psychische problemen. Deze opvatting is anders dan die van de meeste psychotherapieën, die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht.

Kiest u voor de Gestaltbenadering, dan zult u merken dat de therapeut niet alleen bij uw problemen zelf stilstaat, maar juist meer nadruk legt op de manier waarop u ze ervaart, welke betekenis ze hebben in uw leven en hoe u ermee omgaat. De aandacht in de therapie is vooral gericht op wat uw zintuigen waarnemen en wat u lijfelijk ervaart. De reden daarvoor is dat u dat vaak een passender antwoord geeft op levensvragen dan uw gedachtes. Door u te concentreren om het lichamelijke en zintuiglijke, leert u om opnieuw contact te maken met uw eigen beleving en op een creatieve manier met uw problemen om te gaan.

Gestalttherapie is een boeiend proces; soms pijnlijk en confronterend, maar vaak ook humoristisch en bevrijdend.

(bron: De Nederland Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie, NVAGT). Voor meer informatie, zie ook: www.nvagt-gestalt.org