Goudsmit Counselling

Aanhoudende spanning of somberheid, relatieproblemen, rouw, verlies, werk- en keuzestress: moeilijke periodes kennen we allemaal in ons leven; meestal komen we daar wel weer uit. Maar soms is er méér nodig om de balans te hervinden. Judith Goudsmit van Goudsmit Counselling kan u hierbij ondersteunen. Zij is Gestalttherapeut en EFT relatietherapeut. In beide therapievormen staat het hier-en-nu centraal.

U bent welkom in de praktijk voor: